V záverečnom programe 55. FSP v Detve chcú organizátori a tvorcovia programu symbolicky vyjadriť pokračovanie života tradícií, emotívnym živým obrazom, v ktorom budú krojované mladé rodiny z Detvy a okolia (napr. rodičia s malým dieťatkom alebo deťmi, mamička alebo otecko s malým dieťatkom, alebo deťmi, rodina s viacerými deťmi. Vítaní sú aj starý otec s vnúčikom, stará matka s vnučkou, teda generačné zastúpenie).

Tieto rodiny – dvojice, trojice či početnejšie, budú vytvárať niekoľkominútový spoločný živý obraz na scéne, ktorý bude podfarbený hudbou a piesňou. Dospelí účastníci by mali byť oblečení v kroji, detičky primerane podľa veku.          

Záujemcovia môžu poslať svoj kontakt – písomnú správu na mobil: 0917 491 047, alebo e-mail: aostrihonova668.fsp@gmail.com, najneskôr do 30. mája 2022.