Minister hospodárstva išiel do terénu, so starostom Vígľaša a primátorom Detvy navštívili priemyselný park vo Vígľaši a hovorili o investoroch aj pre Detvu.

Počas výjazdového zasadnutia Vlády SR rokoval minister hospodárstva SR Pavol Pavlis so starostom obce Vígľaš Róbertom Záchenským a zástupcami susednej samosprávy, primátorom Detvy Jánom Šufliarským a zástupcom primátora Ladislavom Bódim.

Možnosti spolupráce

Minister Pavlis sa oboznámil s aktuálnou situáciou v priemyselnom parku Vígľaša. So zástupcami oboch samospráv načrtli možnosti spolupráce s ministerstvom pri získavaní investorov do priemyselného parku Vígľaša a priemyselného parku Trstená v Detve.

Mesto Detva do lokality Trstená intenzívne hľadá investorov, ktorí by vytvorili väčší počet pracovných miest. Keďže prístup do tohto priemyselného parku vedie cez mesto, budúci investori budú posudzovaní pri výbere tak, aby nedošlo k zaťaženiu mesta dopravou.