Mesto Detva si dovoľuje informovať verejnosť, že na budove Mestského úradu v Detve budú od 4. marca 2019 do 31. júla 2019 prebiehať rekonštrukčné práce v rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu.

Prevádzka Mestského úradu v Detve počas rekonštrukčných prác je zabezpečená nasledovne:

od 4. marca 2019 do 6. mája 2019

  • rekonštrukcia sobášnej siene, zasadacej miestnosti, banketovej miestnosti, obslužných priestorov
  • stránky budú počas úradných hodín vybavované v terajších kancelárskych priestoroch Mestského úradu v Detve, J. G. Tajovského 1369/7.
  • prístup do budovy zostáva v terajších priestoroch budovy.

od 6. mája 2019 do 31. júla 2019

  • rekonštrukcia kancelárskych priestorov, obslužných priestorov
  • stránky budú počas úradných hodín vybavované v náhradných kancelárskych priestoroch vytvorených v sobášnej sieni, zasadacej miestnosti, banketovej miestnosti a obslužných priestoroch Mestského úradu v Detve.
  • prístup do budovy bude presmerovaný cez vstup do predsiene pre sobášnu sieň od ulice J. G. Tajovského.

Telefónne kontakty a e-mailové adresy jednotlivých zamestnancov zostávajú v platnosti aj počas rekonštrukčných prác.

Sobášna sieň počas rekonštrukčných prác nebude verejnosti k dispozícii. Informácie o zabezpečení náhradných priestorov pre uzavretie manželstva u p. Evy Golianovej – matričný úrad, 045/3700412, eva.golianova@detva.sk

Súčasťou rekonštrukčných prác je aj zateplenie budovy, obvodového plášťa a strechy.

Mesto Detva úctivo žiada verejnosť o zvýšenú opatrnosť počas pohybu v blízkosti a v priestoroch budovy a o rešpektovanie pokynov súvisiacich so stavebnými prácami.

Výsledkom rekonštrukcie bude administratívna budova s novou fasádou a zvýšeným štandardom, zohľadňujúcim súčasné požiadavky. Projekt má byť dokončený a budova Mestského úradu v Detve  predstavená v novom šate v auguste 2019.

Text: Anna Golianová
Foto: Zuzana Vrťová