V súvislosti s postupným uvoľňovaním bezpečnostných opatrení vyplývajúcich z mimoriadnej situácie na Slovensku, Mestský úrad Detva predlžuje úradné hodiny. Od 15. mája 2020 budú stránkové hodiny úradu nasledovné:

  • Pondelok: 08.00 – 11.00 13.00 – 16.00
  • Utorok:  08.00 – 11.00             
  • Streda:   08.00 – 11.00 13.00 – 16.30
  • Štvrtok: 08.00 – 11.00             
  • Piatok:  08.00 – 11.00

Aj naďalej však platia nariadené preventívne opatrenia:

  • obmedzený pohyb občanov v budove MsÚ,
  • regulovaný vstup na matriku a do pokladne,
  • dodržiavanie odstupov a hygienických pravidiel (rúško, dezinfekcia rúk alebo použitie rukavíc, použitie vlastného pera),
  • obmedzený osobný kontakt so zamestnancami Mestského úradu

Naďalej vyzývame občanov, aby minimalizovali návštevy Mestského úradu Detva a na riešenie svojich požiadaviek v maximálnej možnej miere využili telefonický alebo elektronický spôsob komunikácie. Uvedené opatrenia Mestský úrad Detva prijal v snahe minimalizovať riziko šírenia koronavírusu. Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

Zdroj: MsÚ Detva