V dňoch od 7. do 16. októbra 2019 mesto Detva asfaltovaním opravilo ďalších osem úsekov miestnych komunikácií vo svojom intraviláne a extraviláne. Spolu bolo asfaltovaných 13 070 m² cestného povrchu.

Najdlhší novo asfaltovaný úsek, ktorý bol aj značne poškodený, bol na hlavnej ceste pri Michalovskom. Toto je úsek hlavnej cesty, ktorá vedie cez Piešť a úsek presahuje z Piešťa I do Piešťa II.

Nový asfaltový povrch dostala aj cestná komunikácia, ktorá slúži obyvateľom viacerých domov v lokalite Pod pálenicou v Piešti I.

V južnej časti Detvy mesto v októbri asfaltovaním opravovalo aj cestu v Krnom, konkrétne úsek začínajúci od tamojšej kaplnky smerom k rodinným domom v kopci.

V sídliskovej časti asfaltovaním opravili parkovisko pred bytovým domom na ulici M. R. Štefánika.

Nový a vyrovnaný asfaltový povrch dostala aj samotná cestná komunikácia na ulici M. R. Štefánika.

Mesto Detva súčasne nechalo opraviť a asfaltovať križovatku pri materskej škole a celý úsek pozdĺž Detvianskeho potoka až po križovatku pri bytových domoch na Námestí Mieru.

V historickej časti mesta bol asfaltovaním opravený úsek na ulici Bottovej po autoservis a nájazdy v križovatke.

V Detve – Novej Vsi bol asfaltovaním opravený úsek zvaný do Vilhanov.

V najsevernejšej časti katastra Detvy asfaltovaním opravili ďalší úsek miestnej komunikácie v obývanej podhorskej lokalite Chrapková.

Súčasťou prác na viacerých úsekoch bola aj oprava kanalizačných vpustí, montáž odvodňovacích žľabov a odrážok. Ako informovala Alena Melicherčíková z Mestského úradu v Detve, práce pre mesto uskutočnil víťaz verejného obstarávania, firma Metrostav Asfalt a.s. zo Zvolena.

Text a foto: Zuzana Vrťová