Parkovaciu službu počas konania 54. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou má na starosti Mestská polícia v Detve.

„Aj keď je do slávností dostatok času, chceli by sme už teraz osloviť bývalých brigádnikov a zistiť ich predbežný záujem o brigádu pri zabezpečovaní parkovacej služby počas konania 54. ročníka FSP v dobe od 12. do 14. júla 2019. Rozsah prác a s tým spojená odmena budú minimálne na úrovni minulého roku,“ povedal náčelník MsP v Detve Jaroslav Dominik.

Nakoľko je zákonníkom práce limitovaná nočná práca mladistvých osôb (od 15 do 18 roku veku), pri výbere budú uprednostnené dospelé osoby, ako aj osoby, ktoré majú s touto prácou skúsenosti z minulých ročníkov FSP. U mladistvých mestská polícia požaduje doložiť potvrdenie o ukončenej základnej školskej dochádzky (vydá škola) a súhlas zákonného zástupcu s vykonávanou prácou (tlačivo zašleme na požiadanie e-mailom).

V prípade záujmu je potrebné vyplniť dotazník (prílohu tejto správy) a zaslať ho e-mailom na adresu msp@detva.sk, alebo ho priniesť osobne na Mestskú políciu v Detve, Ul. M. R. Štefánika č. 59, Detva (bočný vchod na zimný štadión).

Prvé stretnutie s brigádnikmi by sa malo uskutočniť 1. júla (pondelok) o 13.00 hod., kde budú záujemcovia poučení a zároveň budú určené jednotlivé pracovné pozície a stanovená pracovná doba.

„V prípade, že bývalí brigádnici nemajú záujem sa tento rok podieľať na brigádnickej činnosti, bolo by dobré, aby nám to dali čo najskôr vedieť na e-mail msp@detva.sk, alebo na telefónne číslo MsP v Detve 0905 933 868,“ doplnil policajný náčelník.

Zdroj: (ms)