V dňoch od 28.mája a 10.-11. júna 2014 sa na futbalovom štadióne v Detve, konalo Obvodné kolo v ľahkej atletike žiakov a žiačok ZŠ z okresu Detva. Dňa 28.mája 2014 súťažili žiaci a žiačky, nar. 1.9.1998 a ml. Dňa 10. júna 2014 súťažili žiaci a žiačky nar. 1.9. 2001 a mladší, a 11.júna 2014 súťažili naši najmladší z 1.- 4. ročníka.

Podujatia sa zúčastnili nasledovné školy z okresu Detva: ZŠ Kukučínova Detva, ZŠ Obrancov mieru, Detva, ZŠ Štúrova Detva, ZŠ J.J. Thurzu, Detva, ZŠ M.K. Detvianska Huta, ZŠ s MŠ Školská Hriňová, ZŠ Kriváň, ZŠ Slatinské Lazy, ZŠ Vígľaš, ZŠ Látky, ZŠ Korytárky. Rozhodcami podujatia boli učitelia telesnej výchovy z jednotlivých základných škôl, nad celým podujatím odborne dohliadal Vincent Tvrdík.

O dobrú prípravu bežeckej trate sa postaralo Mesto Detva a Technické služby mesta Detva. Víťazom umiestneným na prvých troch miestach v jednotlivých disciplínách poblahoželali a odovzdali diplomy + medaily Yveta Unterfrancová, Ján Nosáľ a  Emília Trebuľová, ktorí boli hlavnými rozhodcami v jednotlivých dňoch.

Celé podujatie sa vydarilo k spokojnosti všetkých zúčastnených a vďaka patrí všetkým tým , ktorí nám pri tomto podujatí nezištne pomohli. Kategória žiaci a žiačky nar. 1.9.1998 bola postupová, aj keď víťazmi družstiev v kategórii žiaci aj žiačky sa stali žiaci ZŠ Obrancov mieru Detva na Krajské kolo do Banskej Bystrici, ktoré sa konalo 3.júna 2014 vycestovali žiaci Základnej školy Kukučínova Detva + víťazní jednotlivci disciplín.

ATLETIKA DETVA VÍŤAZNÍ JEDNOTLIVCI

28. 05. 2014 SÚŤAŽIACI / ŠKOLA / DÁTUM NARODENIA / VÝKON

BEH na 60m CH Martin Tanhauser ZŠ Obrancov mieru Detva 16.12.1998 8,41 s D Timea Sujová ZŠ Kukučínova 21.9.2000 8,52 s

BEH na 300m CH Martin Tanhauser ZŠ Obr. mieru Detva 16.12.1998 0: 42,44 D Martina Ostrihoňová ZŠ Kukučínova Detva 05.03.1999 0:48,47

BEH na 1000m CH Tomáš Kalamár ZŠ s MŠ Školská Hriňová 01.03.1999 3:13,35 BEH na 800m D Sára Slobodová ZŠ J.J. Thurzu Detva 28.12.2000 2:48,20

HOD KRIKETOVOU LOPTIČKOU CH Marek Budáč ZŠ J.J.Thurzu Detva 21.12.1998 69,56 m D Patrícia Matejovičová ZŠ Obrancov mieru Detva 07.01.2001 46,20 m

SKOK DO VÝŠKY CH Andrej Hronček ZŠ s MŠ Školská Hriňová 19.09.1998 155cm D Timea Jacenková ZŠ s MŠ Hriňová 06.04.2000 140cm

SKOK DO DIAĽKY CH Andrej Hronček ZŠ MŠ Školská Hriňová 19.09.1998 4,99 m D Sára Slobodová ZŠ J.J.Thurzu Detva 28.12.2000 4,08 m

VRH GUĽOU CH Marek Budáč ZŠ J.J. Thurzu Detva 21.12.1998 11,65 m D Michaela Ťavodová ZŠ Obrancov mieru Detva 20.02.1999 8,51 m

ATLETIKA DETVA VÍŤAZNÉ DRUŽSTVO Chlapci ZŠ Obrancov meru Detva Dievčatá ZŠ Obrancov meru Detva

atletika

DTinfo.sk