Nielen Detva samotná zažíva svoj „boom“ rozvoja a oživenia kultúry. Nezabudlo sa ani na časť Detvy – Piešť I. Kde momentálne prebiehajú rekonštrukcie Kultúrneho domu. Aj keď to bol jeden z predvolebných sľubov už niekoľko volebných období, k realizácii rekonštrukcie Kultúrneho domu v Piešti došlo až v tomto.

Projekt rekonštrukcie Kultúrneho domu Piešť I. – Detva rieši celkovú obnovu kultúrneho domu. Objekt kultúrneho domu bol v zlom technickom stave a to ako vlastná konštrukcia, tak aj interiér kultúrneho domu. Pretože súčasné zimné obdobie je veľmi priaznivé môže projekt rekonštrukcie kultúrneho domu úspešne napredovať.

Na stavbe sa v súčasnej dobe vykonávajú rekonštrukčné práce ako v interiéri tak aj na exteriéri budovy kultúrneho domu. Bola zrealizovaná výmena vnútorného rozvodu vody a vnútornej kanalizácie, taktiež bola zrealizovaná plynová prípojka a vnútorná plynofikácia objektu vrátane montáže plynomeru ako aj dodávka a montáž bleskozvodu.

Boli realizované vnútorné keramické dlažby a vnútorné keramické obklady vrátane náterov olejových soklov vnútorných stien budovy. Intenzívne sa finišuje s opravami vnútorných omietok stien a stropov a realizujú sa maľby vnútorných stien a stropov. Taktiež sa dokončuje montáž vnútorného osvetlenia, zásuviek a vypínačov. Na exteriéri budovy bolo zrealizované zateplenie severnej a západnej steny objektu v rozsahu pod realizácie vrchnej farebnej stierky ako konečnej úpravy.

Ukončenie zahájených prác na vonkajších spevnených plochách vrátane terénnych úprav sa počíta na mesiace apríl – máj 2014. O ďalšom postupe rekonštrukčných prác na Kultúrnom dome Piešť I. – Detva Vás budeme opätovne informovať.

IMG_3182 IMG_3185 Snímka obrazovky 2014-02-21 o 9.52.22 Snímka obrazovky 2014-02-21 o 9.52.29

 Redakcia DTinfo.sk