Rovnako ako vlani, aj tento rok sme sa rozhodli potešiť našich milých seniorov v Domove dôchodcov v Detve.

Zapojili sme sa do celoslovenskej zbierky „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Dobrosrdeční ľudia nosili naplnené krabice do MŠ na Ulici A. Bernoláka v Detve, ktorá bola odberným miestom. Krabičky sa plnili podľa určených kritérií: niečím voňavým, niečím sladkým, niečím slaným, niečím teplým, niečím na čítanie, niečím na pamiatku a potešenie babky a dedka.

Ďakujeme všetkým, ktorí priniesli kúsok „lásky v krabici“ od topánok a týmto gestom spríjemnia vianočný čas našim seniorom v domove dôchodcov. Veľká vďaka patrí rodičom detí a kolektívu MŠ A. Bernoláka, MŠ Nám. SNP, ZŠ Obrancov mieru, ZŠ J. J. Thurzu, ZŠ Kukučínova, ÚPSVaR Detva, CPPPaP Detva a všetkým srdečným Detvanom, ktorí naplnili až 187 krabíc. Tie sa ešte 9. decembra 2020 dostali k seniorom v domove dôchodcov. Poďakovanie právom patrí hlavnej zakladateľke tejto zbierky Janke Galátovej.

Text: Laďa Ruščáková