Vážení poslanci  R.Vrťo a J.Pavlov. Ja Vám teda napíšem aká je pravda o investičných akciách pre oblasť školstva a mládeže v Detve pre rok 2015.

Takže, čo ste to vlastne schválili noví poslanci za prvý polrok vašho pôsobenia?

Citujem čo sa objavlo v Novinách J.Pavlova a jeho mentora R.Vrťa “Prinášame Vám prehľad investičných akcií v Detve pre oblasť školstva a mládeže, pre ktoré poslanci MsZ v Detve schválili na rok 2015 rozpočtové zdroje.” 

Čo to máme v Detve za poslancov? Stále viac sa utvrdzujem v tom, že nie sú schopní pochopiť ani tie najjednoduchšie veci. A hneď Vám aj poviem prečo.

Po prvé:

To, že sa tu chvália cudzím perím a teda II.zš a jej rekonštrukciou je už naozaj zábavné. Je to totiž zásluha minulého mestského zastupiteľstva a primátora mesta. A občanom teda poviem prečo.

Pretože žiadosť na zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy II. zš bola zaslaná ako žiadosť o nenávratný finančný príspevok v sume 570 000 eur už dňa 13. 10. 2014. Žiadosť bola zaslaná na ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (čomu predchádzalo kus práce mesta Detva v predchádzajúcom volebnom období). Tento nenávratný finančný príspevok bol mestu Detva schválený v čiastke 536 000 eur a to 18. 12 2014. Otázka, kde vtedy ešte boli noví poslanci? Podľa môjho názoru ich časť robila len intrigy voči mestu a zásluhy žiadne.

Po druhé:

Na IV.zš investícia vraj 140 000 eur. Vážení nekompetentní (Vrťo, Pavlov) Na IV. zš sa ešte len pripravuje projekt mesta a čaká sa pokiaľ výjde nejaká výzva, aby vôbec mohlo mesto podať žiadosť o poskytnutie financií z eurofondov. Veď poslanci ste zatial v rozpočte schválili z tejto sumy len 15 000 eur a to do zásobníka. Na spresnenie, tento projekt sa ešte ani nerobí lebo je vybraný len projektant. Páni poslanci ste to vôbec schopní pochopiť? Nikto totiž ešte ani nevie či vôbec budú alebo nebudú peniaze z eurofondov.

Po tretie:

VI. materská škola Obrancov mieru. Investícia vraj 45 000 eur a to na prístavbu, rozšírenie kapacity a všetky stavebné úpravy. Ďalši váš nezmysel. V máji podalo mesto žiadosť, ale neuspelo. Teraz čaká na druhú výzvu a teda možné financie. Nakoľko podľa môjho názoru je potrebné na takúto investíciu minimálne 150 000 eur a pritom znovu nik nevie či bude výzva a ak vôbec bude ako mesto uspeje. Zatiaľ je to však len zbožné prianie. Pre doplnenie tu sa ešte len robí projektová dokumentácia pre stavebné povolenie.

Po štvrté:

Materská škola Nám. SNP. Nové zateplenie, opravy strechy, vyriešenie problému vykurovania a to vraj za 23 000 eur, ktoré schválili. Platí to isté čo v predchádzajúcich prípadoch. Na takúto rozsiahlu investíciu je znovu rádovo potrebná oveľa vyššia suma ako schválených 23 000 eur v rozpočte.

A len na doplnenie. V predchádzajúcom článku na DTinfo sa hovorilo o nečinnosti v oblasti investícií na chodníky a parkoviská a nie o školských zariadeniach.

Takže vážení kompetentní nekompetentní. Čo ste to vy vlastne zabezpečili v oblasti investičných akcií na rok 2015? Okrem pýšenia sa cudzím perím je to zatiaľ len holub na streche.

Ján Šiandor