Aj v tomto školskom roku 2018/2019  pokračujeme v projekte vráťme Detve hádzanú  – Hádzanárske mini žabky na III. Základnej škole Ul. Obrancov mieru 884 v Detve.

Projekt je zameraný na pohybový rozvoj detí od 4 – 10 rokov. Deti sa formou hry a zábavy naučia pracovať s malou hádzanárskou mini loptou špeciálne určenou pre mini hádzanú. Tím tvorí 4 – 5 detí a brankár, v závislosti od trénovanosti detí. Každý hráč dostáva približne rovnaký časový priestor. Pravidlá sú veľmi jednoduché, takže umožňujú učiteľovi alebo trénerovi (nie rozhodcovi) robiť férové a jednoduché rozhodnutia, ktorým deti budú rozumieť.

V tomto školskom roku sa nám podarilo osloviť veľký počet detí vo veku od 4-10 rokov, ktoré navštevujú naše tréningy. Prvý krát sme sa prihlásili aj do Mini hádzanárskej ligy ( TIPOS mini handball liga), kde deti v kategórií 1. a 2. ročník získali 1. miesto  Krajského kola.

V spolupráci  s klubom THA Martin sme sa mohli zúčastniť niekoľkých turnajov, ktoré organizuje hádzanársky klub THA Martin v športovom centre Diaková pre kategóriu 1. a 2. ročník, kde sa našim deťom darilo zbierať prvé úspechy a hlavne skúsenosti.

Teší nás, že sa nám darí vzbudzovať záujem detí a získavať nových adeptov. K hádzanej sa opäť dostávajú noví nadšenci aj z radov väčších detí. Vzniká tak podhubie, z ktorého rastú nové aktivity. Aj takto môžeme objaviť nové talenty pre reprezentačné výbery. Nehovoriac o tom, že pritiahneme čo najviac detí k športu, takže sa venujú zmysluplnej činnosti.

V budúcnosti plánujeme zúčastniť sa viacerých  mini hádzanárskych turnajov v kategórií

1. a 2. ročník a tiež v kategórií 3. a 4. ročník, kde deti získajú ďalšie cenné skúsenosti.

Aj touto cestou by sme chceli osloviť rodičov, a hlavne deti, aby sa pridali k nám a využili svoj čas aktívne a zmysluplne.

Veľké poďakovanie patrí pánovi Štefanovi Závodnému, ktorý svojou zanietenosťou a láskou k hádzanej podporuje tento šport a v spolupráci s mestom sa snaží opäť oživiť hádzanú v Detve. Ďalej patrí poďakovanie aj pánovi riaditeľovi Mgr. Jánovi Gabľasovi, ktorý vytvára na Základnej škole Ul. Obrancov mieru 884 dobré podmienky pre túto aktivitu a samozrejme vďaka patrí rodičom a deťom, ktoré si mini hádzanú obľúbili a zažili pri nej plno zábavy.

Hoci sa to na prvý pohľad nezdá, deti majú k minihádzanej veľmi blízko. Už v predškolskom veku deti hrávajú jednoduchú hru – vybíjanú, a práve tá nesie hneď niekoľko základných prvkov hádzanej – hod, skok či beh. Navyše minihádzaná sa „zmestí” aj do telocviční, ktoré nemajú parametre veľkého ihriska. Je určená pre deti od 5 do 10 rokov, ktoré si hrou výrazne zlepšujú motorické schopnosti aj pohybovú koordináciu. Tím tvorí 4 – 5 detí a brankár, v závislosti od trénovanosti detí. Každý hráč dostáva približne rovnaký časový priestor. Pravidlá sú veľmi jednoduché, takže umožňujú učiteľovi alebo trénerovi (nie rozhodcovi) robiť férové a jednoduché rozhodnutia, ktorým deti budú rozumieť.

Viac nájdete na FB:  Hádzanárske MINI ŽABKY

Text a Foto: Zuzana Kučerová, Zuzana Komendová