V dnešnej dobe je čoraz viac detí, ktorým pohyb veľa nehovorí. Oveľa radšej trávia voľný čas pred televíznou obrazovkou alebo pri počítači. Výsledkom je okrem iného vzrastajúci počet obéznych detí, detská agresivita a množstvo iných problémov.

Preto sme sa rozhodli vytvoriť  deťom priestor, kde by naplno mohli rozvíjať svoje pohybové schopnosti.

Podaním projektu v marci 2015 získal Klub športovej gymnastiky Detva od Nadácie SPP finančnú podporu vo výške 800 € na realizáciu projektu Gymnastika hrou, ktorého cieľom bolo zrekonštruovať nevyužívaný priestor baletnej miestnosti a vybaviť ho pomôckami a náradím pre cvičenie našich najmenších.

S radosťou sme sa teda pustili do rekonštrukcie baletnej miestnosti v gymnastickej telocvični pri III. ZŠ v Detve . Pomocnú ruku pri rekonštrukcií podali aj rodičia a priatelia nášho klubu a tak sa nám podarilo vytvoriť krásny priestor s množstvom cvičebných pomôcok a náradia, kde deti môžu plnými dúškami vychutnávať radosť z pohybu.

Touto cestou by sme Vás rodičov  chceli pozvať do týchto priestorov  s Vašimi deťmi.  Navštívte náš krúžok pod názvom Gymnastika hrou, kde Vaše deti zažijú popri pohybe i veľa zábavy a zážitkov.

Na záver by sme chceli poďakovať všetkým zainteresovaným do realizácie tohto projektu: Nadácií SPP, trénerkám, rodičom, priateľom ale i deťom.

Cieľom tejto investície je podnecovať a zvyšovať záujem detí o šport a pohyb.

12232715_10207008236395923_7181049750485938099_o 

Milí rodičia – milé deti príďte si zacvičiť :

1

Text: Zuzana Kučerová