Dňa 27. januára 2017 dostalo mesto Detva Pečať rozvoja obcí a miest. Za rok 2016 bolo mesto Detva hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu vyhodnotené ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja. Na Slovensku túto pečať dostala približne tretina zo všetkých obcí, na čo môže byť Detva ako samospráva právom hrdá.

Hodnotenie z pohľadu potenciálu rozvoja uskutočnila Slovenská informačná a marketingová spoločnosť spolu s Národným informačným strediskom Slovenskej republiky. „Vyhodnotené boli všetky obce a mestá na Slovensku. Hodnotiaca analýza preukázala, že viac ako 30% obcí a miest vykazuje dlhodobo potenciál pre rozvoj územnej samosprávy,“ informuje na svojej stránke Národné informačné stredisko Slovenskej republiky.

Výhodou je, že pečať nemá časové obmedzenie a zároveň upozorňuje na to, že samospráva je finančne stabilná a má silné zázemie. Viditeľná je pre banky, finančné inštitúcie, štátnu správu.

Text: Zuzana Juhaniaková