Týždňové športové prípravy na základnej škole vyvrcholili dňa 7. 6. 2018. Od rána sa celým areálom ozývala hudba, všade vôkol vládla olympijská atmosféra.

Základná škola na Ulici obrancov mieru 884 v Detve opäť zapálila povestný olympijský oheň, ktorým odštartovala už tradičné športové podujatie Beh zdravia. Prvými účastníkmi boli deviate ročníky, ktorých žiaci po odbehnutí pomáhali pri organizácii podujatia. Postupne sa vystriedali všetky triedy I. aj II. stupňa. Menší žiaci odbehli 300-metrový okruh v areáli školy, tí starší bežali 1 km okolo letného štadióna. Myšlienku kalokagatie prišli podporiť aj detvianske materské školy, Základná škola J. J. Thurzu v Detve, Gymnázium v Detve i mnohí rodičia detí. Okrem školských zariadení sa do podujatia zapojili aj zamestnanci Mestského úradu v Detve i dôchodcovia mesta. Všetkých účastníkov behu bolo 520.  O skvelú hudbu sa postarali bývalí žiaci Kučera R. a Baran A. Pani kuchárky pripravili výborné občerstvenie.

Podujatie sa uskutočnilo s podporou mesta Detva.

Text Mgr. Radoslava Búdová