Korčuľuje celé slovensko – 2. ročník

Pri pilotnom ročníku projektu  „ Korčuľuje celé Slovensko“ vyšlo na ľad vo viacerých slovenských mestách viac ako 6-tisíc detí.

Tento projekt pokračuje 2 ročníkom aj v tomto školskom roku. Od októbra do apríla 2015 sa do projektu zapojí až  10-tisíc detí  1 a 2 ročníkov z celého Slovenska. Projekt aj s maskotom Gooolym nechýbal ani na zimnom štadióne v Detve, kde si 26.2.2015 zmeralo 80 detí  zo 4 základných škôl svoje korčuliarske zručnosti v 3 disciplínach.

Výsledky  za 1 ročník : 

1. 3 ZŠ Obrancov Mieru Detva

2. ZŠ J. J. Thurzu

3. ZŠ s MŠ A. Vagača Detva

Výsledky za 2 ročník : 

1. 3 ZŠ Obrancov Mieru Detva

2. ZŠ J. J. Thurzu

3. ZŠ Kukučínova Detva

Riaditeľka SCVČ Majačik Mgr. Mária Lešáneková úprimne ďakuje mestu Detva za poskytnutie ľadovej plochy, všetkým riaditeľom zúčastnených základných škôl, trénerom, vedúcim krúžkov, ktorí sa v priebehu uplynulých mesiacov venovali žiakom základných škôl, začínajúcim korčuliarom a možno niekedy aj úspešným členom hokejových a krasokorčuliarskych klubov. Organizačne projekt zabezpečovalo SCVČ Detva Majačik, ktoré sa podujalo v meste Detva  projekt realizovať.

Poďakovanie patrí aj sponzorovi projektu: Koress, s.r.o p. Strakovi

Ďakujeme a tešíme sa na 3. ročník projektu: Korčuľuje celé slovensko

P1060803 P1060786

Mgr. Mária Lešáneková