V poradí druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva prinieslo rôzne personálne zmeny na MsÚ, ako aj v organizáciách riadených mestom.

Poslanci urobili personálne zmeny v mestskej rade a v komisiách, a tiež v dozorných radách Technických služieb a spoločnosti Bytes. Do dozornej rady Technických služieb poslanci dosadili Miroslava Suju, Imricha Sekereša, Jozefa Výbošťoka. V dozornej rade spoločnosti Bytes nahradí doterajších členov poslanc Jozef Kulišiak a Júlia Baculíková.

Primátor Ján Šufliarsky poveril svojím zastupovaním Ladislava Bódiho. Predstavil tiež novú vedúcu Organizačného oddelenia MsÚ Evu Budáčovú.

„Primátor informoval o viacerých svojich rokovaniach s predstaviteľmi inštitúcií, ktoré uskutočnil v poslednom období. Sem patrí aj sústavná snaha o získanie investorov do dvoch priemyselných parkov mesta,“

Mestské zastupiteľstvo taktiež schválilo Plán investičnej činnosti na rok 2015.