Mesto Detva už začalo aj s prípravou areálu amfiteátra na 55. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, ktoré sa budú konať druhý júlový víkend od 8. do 10. júla 2022.

Mesto momentálne zabezpečuje opravu scény a okolia prírodného amfiteátra a pracuje sa aj na celkovom skvalitnení podmienok pre účinkujúcich vybudovaním nových šatní a hygienických zariadení.

V areáli amfiteátra pribudne nový objekt správy areálu a sociálnej vybavenosti pre účinkujúcich. Tým sa výrazne zlepšia podmienky pre účinkujúcich a hostí nie len počas Folklórnych slávností pod Poľanou, ale aj počas iných kultúrnospoločenských podujatí.

Súčasťou posledného rokovania Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré sa konalo 3. marca 2022 bolo aj schválenie prostriedkov na realizáciu viacerých kultúrnych podujatí v Banskobystrickom samosprávnom kraji. „Na organizáciu 55. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve sa nám podarilo z krajského rozpočtu vyčleniť sumu 12-tisíc eur, ktoré predstavujú formu pomoci mestu Detva ako hlavnému organizátorovi,“uviedol primátor Detvy Ján Šufliarský, ktorý je zároveň aj krajským poslancom.