Folkloristi na Slovensku smútia. V pondelok 23. septembra zomrel v Bratislave Viliam Ján Gruska. Scénograf, folklorista, pedagóg, etnograf, dramaturg, choreograf, scenárista a režisér mal osobitý podiel aj na formovaní Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.

Bol aktívny do posledných chvíľ svojho života, ktorý venoval výskumu a záchrane tradičnej ľudovej kultúry, zvykov a ľudových remesiel. V roku 1975 navrhol komplex scény amfiteátra, niekoľko rokov bol členom a taktiež predsedom Programovej rady FSP, členom Prípravného výboru FSP ako aj hlavným dramaturgom slávností.

Okrem Detvy navrhol aj scénické riešenie amfiteátrov vo Východnej, na Myjave a tiež na Orave v Zuberci. Pracoval na operách, baletoch, inscenáciách, filmoch a rozhlasových hrách. Vydal tiež niekoľko kníh. Zaujímal sa aj o fotografiu, výtvarníctvo, dizajn a audiovizuálnu tvorbu, výstavníctvo, pamiatkarstvo a ochranárstvo.

Takmer päťdesiat rokov bol spätý s Detvou ako scénograf Detvianskej zlatej ruže – československého festivalu populárnej piesne. Predovšetkým sa ale podstatnou mierou zaslúžil o rozvoj, dramaturgické smerovanie, profilovanie a autentickosť Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Významnou mierou sa pričinil o zachovanie kontinuity slávností, keď po rekonštrukcií amfiteátra nastal ďalší rozvoj festivalu. Aj ďalšia generácia pripravovateľov slávností nadviazala na prácu pána Grusku, osvojila si jeho myšlienky, návrhy, tézy, čím sa Folklórne slávnosti pod Poľanou stali jedinečným a možno aj jediným festivalom na Slovensku, kde sa ľudové umenie prezentuje v čistej a autentickej podobe, mierne upravené pre javiskovú prezentáciu.

Pred tromi rokmi udelilo Mestské zastupiteľstvo v Detve Vilamovi Jánovi Gruskovi čestné občianstvo za architektonickú a scénografickú tvorbu v prospech mesta v oblasti ľudovej kultúry pri príležitosti jeho 80. narodenín.

Vilam Ján Gruska zomrel iba deň pred svojimi 83. narodeninami. Česť jeho pamiatke.

Text: Milan Suja

Foto: Zuzana Vrťová, Milan Suja