Od pondelka 16. marca 2020 bude z dôvodu rekonštrukcie a modernizácie Polikliniky v Detve ordinovať detská lekárka MUDr. Janka Wrede v starej časti mesta na Námestí SNP č. 1398 (vedľa detskej lekárky MUDr. Martuliakovej).

Ambulancia Protetiky bude od 16. marca 2020 poskytovať služby pacientom v budove MsÚ v Detve, na Ulici J. G. Tajovského 7. (vchod od sobášnej siene) v obvyklom čase a to v pondelok od 8.00 do 12.00 hod.

Text: MS