Traja žiaci a jeden pedagogický zamestnanec absolvovali v závere školského roka návštevy Európskeho parlamentu v oboch jeho sídlach – v Štrasburgu a Bruseli. Stalo sa tak v rámci úspešných aktivít školy na pozvanie slovenských europoslancov.

Ako prví sa do francúzskej metropoly EÚ vybrali na pozvanie Ivana Štefanca dvaja žiaci tretieho ročníka Obchodnej akadémie, Adriána Nguyenová a Dušan Machala spolu s majsterkou odborného výcviku, Máriou Šulekovou. Dvojdňový pobyt v Štrasburgu bol síce krátky, ale zato plný skúseností s novými ľuďmi, prostredím a krásnou kultúrou.

Príjemné asistentky europoslanca poukazovali účastníkom najkrajšie miesta Štrasburgu a keď už boli dostatočne vyhladnutí, nasledoval obed priamo v Európskom parlamente. Po obede pokračoval program besedou s asistentom, ktorý prezentoval fungovanie Európskeho parlamentu.

Neskôr prišiel sám Ivan Štefanec, ktorý priblížil svoje politické zameranie v EP a taktiež odhalil niektoré plány EP do budúcna. Po besede mali možnosť nazrieť do rokovacej sály, kde sa riešila situácia nášho suseda, a to Maďarska (konkrétne zavedenie trestu smrti). Po dlhom dni v EP čakal účastníkov presun do netradičnej ubytovne – do kláštora.

Tam našich návštevníkov čakala večera s poslancom. Pri tejto príležitosti mu odovzdali za jeho pozvanie typický detviansky darček, z ktorého sa úprimne potešil. Druhý deň mohli obdivovať historickú katedrálu Notre-Dame. Po jej prehliadke nasledovala plavba loďou po rieke Rýn, ktorá bola pre viacerých nezabudnuteľným zážitkom.

Vo štvrtok v doobedňajších hodinách sa unavení, ale aj napriek tomu bohatí na nové skúsenosti a zážitky vrátili domov. Tento pobyt bol výsledkom dlhoročného angažovania sa školy v programe Euroscola, vďaka ktorému pôjde 24 žiakov v predvianočnom období už po siedmykrát do Štrasburgu.

Víťazka súťaže podnikateľských plánov išla do Bruselu

O týždeň neskôr sa podobnej akcie zúčastnila žiačka druhého ročníka Obchodnej akadémie, Michaela Sekerešová. Ako absolútna víťazka súťaže podnikateľských plánov Cena Michala Bosáka sa s ďalšími úspešnými žiakmi zo Slovenska a ČR vybrala na dva dni do Bruselu.

Po príchode sa všetci účastníci zúčastnili prehliadky mesta. Okrem námestia si mohli z blízka obzrieť napríklad Katedrálu sv. Michala či Sochu cikajúceho chlapca. Ujsť si nenechali ani obchody – hlavne tie, kde na kilometre rozvoniavala pravá belgická čokoláda a lákala okoloidúcich.

Neskôr večer sa zúčastnili slávnostnej večere s europoslancom Kukanom, ktorý bol veľmi milý, zhovorčivý, vtipný a odpovedal im na zvedavé otázky. Nasledujúci deň pokračoval prehliadkou Atómia a Európskeho parlamentu. Po tom, čo sa vyviezli výťahom do najvyššej gule Atómia, ktorá slúži ako vyhliadka, mali možnosť obdivovať mesto z vtáčej perspektívy.

Poslednou časťou pobytu bol samotný parlament so zaujímavým programom – prehliadkou, prezentáciou činnosti a následne besedou s Eduardom Kukanom. Obe návštevy tejto dôležitej európskej inštitúcie boli veľkou skúsenosťou a zážitkom a umožnili spoznať novú krajinu, nadviazať kontakty s novými ľuďmi a vidieť kúsok zo života poslancov v parlamente.

stef