V predvianočnom období pri príležitosti sviatku Mikuláša sa žiaci Obchodnej akadémie v Detve rozhodli potešiť tých, čo to v živote majú ťažšie a zložitejšie.

Od polovice novembra zorganizovali žiaci prvého a druhého ročníka medzi svojimi spolužiakmi zbierku hračiek, kníh a hier pre deti z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici a Detského domova v Hriňovej. Vyzbierali štyri veľké škatule detských pokladov a krátko pred Mikulášom ich boli odovzdať ich adresátom. Predovšetkým v nemocnici sme sa stretli s veľkou odozvou a vidieť úsmev na tvárach chorých detí bolo veľkou odmenou.

Okrem vlastnej zbierky sa zapojili aj do celoslovenskej zbierky Hodina deťom, ktorú organizovala Nadácia pre deti Slovenska. Vyzbierané peniaze pôjdu na podporu detí, ktorých bojovnosť v ťažkých životných skúškach zasluhuje obdiv.

clanok3_obr1 clanok3_obr3

Text: Valéria Čiamporová