Žiaci 1. ročníka Obchodnej akadémie mali možnosť absolvovať veľmi podnetnú besedu s pánom Vladimírom Strmeňom, priamym účastníkom 2. svetovej vojny a Slovenského národného povstania.

Pán Strmeň sa zapojil do SNP ešte ako 16-ročný čerstvý absolvent strednej školy. Narukoval do armády v septembri 1942 a od začiatku prežíval ťažké a nebezpečné vojnové situácie. Pán Strmeň podrobne opísal svoje pôsobenie počas SNP, od jeho prepuknutia, cez boje v Nízkych Tatrách s centrom v Španej Doline, Starých Horách a Donovaloch až po spomienky na vypálené obce Baláže, Kalište či Richtárovú. Počas bojov bol aj ranený, ošetrovali ho v Banskej Bystrici, následne musel absolvovať ústup do hôr. V rodičovskom dome sídlil partizánsky štáb majora Morozova, v pravidelnom kontakte bol tiaž s Andrejom Bagarom, ktorého divadelný bunker sa nachádzal v blízkosti bojov. V roku 1944 sa cez Nízke Tatry a Vernár dostal až do Popradu a pridal sa k 1. Československému armádnemu zboru Ludvíka Svobodu. Po vojne pracoval v Podbrezovských železiarňach, neskôr prešiel do podniku Tesla. Z vojny aj z obidvoch zamestnaní si odniesol množstvo vyznamenaní. V súčasnosti je napriek svojmu veku naďalej mimoriadne aktívny a čoskoro ho čaká úloha poradcu vo filmových štúdiách Barandov.

Želáme pánovi Strmeňovi ešte veľa rokov prežitých v zdraví. Je dôležité, aby sa posolstvo tejto doby čo najdlhšie šírilo medzi ďalšími generáciami.