V zmysle nového zákona o nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom, mesto Detva v rámci intravilánu zavádza zber bioodpadu prostredníctvom hnedých kuka nádob.

Od 4. do 8. apríla po piatej hodine popoludní budú Technické služby Detva navštevovať domácnosti v dňoch pondelok až streda v časti Stará Detva, v okolí ulíc Nová Ves, Sládkovičova, Kukučínova, v oblasti Kórea a Lúčna štvrť. Vo štvrtok a piatok Detva sídlisko, Krpeľný vŕšok, v okolí ulíc Štúrova, Novosady a Železničná ulica.

Podpis zmluvy umožnia pracovníci Technických služieb priamo pri poskytnutí nádoby do bezplatného prenájmu od mesta.

Vážení občania, týmto Vás chceme poprosiť o ústretovosť a prosíme Vás, aby ste očakávali pracovníkov Technických služieb od 4. do 8. apríla popoludní od sedemnástej hodiny.

MESTO DETVA VÁM ĎAKUJE, ŽE TRIEDITE ODPAD A CHRÁNITE PODPOĽANIE

Text: Zuzana Juhaniaková