V dňoch 2. a 3. decembra 2016 prepožičal Klub športovej gymnastiky Detva (KGŠ Detva) svoje priestory vrcholnej súťaži sezóny v športovej gymnastike a to Majstrovstvám Slovenska (M-SR) a 28. ročníku Memoriálu manželov Žifčákovcov.

Svojou účasťou hostiteľov poctili gymnastky Nórska, Česka a Veľkej Británie.

M-SR s rekordným počtom pretekárok 120 oficiálne otvoril primátor mesta Ján Šufliarský.

I keď je detvianska telocvičňa len tréningovou halou, podujatie sa podarilo zorganizovať vďaka rodičom, funkcionárom a sponzorom s noblesou a športovou eleganciou. Chválou nešetril nikto z prítomných trénerov a hostí. Svedčia o tom záverečné slová delegáta Slovenskej gymnastickej federácie Jozefa Dučáka.

Podľa jeho slov, členovia organizačného výboru pripravili pre súťažiace pretekárky veľmi dobré súťažné podmienky, vyhovujúce pre všetky kategórie. Obdiv a uznanie si zaslúžia všetci členovia organizátora pretekov, rodičia a členovia klubu KŠG Detva, s akou obetavosťou a precíznosťou pracovali počas celých pretekov a dokázali na tak malom priestore zorganizovať preteky za účasti 120 pretekárok na tak vysokej organizačnej úrovni.

Jozef Dučák pokračoval, „keď sa človek pozrie na čelnú stenu telocvične klubu KŠG Detva, kde sú fotografie manželov Žifčákovcov, a trochu pozná históriu tohto klubu za ich pôsobenia a zažil tieto dnešné preteky Majstrovstiev Slovenskej republiky 2016, musí so mnou súhlasiť, keď poviem: Je veľmi dobré, že trénerka Katarína Krekáňová sa vrátila do Detvy, tu je jej miesto, ona patrí sem do Detvy, ona je nositeľkou pomyselnej pochodne a hybnou silou detvianskej gymnastiky po manželoch Žifčákovcoch.“

„I my veríme, že sa nám podarilo vytvoriť podmienky hodné tejto súťaži, čo potvrdili aj vynikajúce výkony jednotlivých pretekárok. Nás teší skutočnosť, že medzi nimi nechýbali gymnastky Detvy,“ komentovala trénerka Katarína Krekáňová.

Výsledky M-SR 2016:

1.kategória

Nela Ostrihoňová 1. miesto

Eva Bystrianska 4. miesto a 3. miesto Slovenský pohár 2016

Emma Ridzoňová 7. miesto

5.kategória

Margaréta Gondová 1. miesto a 2. miesto Slovenský pohár 2016

Anna Hrušková 4. miesto

Staršie žiačky

Sára Dydi 2. miesto a 1. miesto Slovenský pohár 2016

Najmladšie žiačky

Mária Novosadová 3. miesto a 1. miesto Slovenský pohár 2016

Mladšie žiačky

Lucia Dobrocká 2. miesto

Juniorky

Barbora Melichová 2. miesto a 1. miesto Slovenský pohár 2016

Výsledky Memoriál Žifčákovcov 2016:

1.miesto Chiara Bunce / Veľká Británia

2.miesto Margaréta Gondová/ Detva

3.miesto Kristína Pýchová / Banská Bystrica

Sára Dydi 5.miesto, Radoslava Kalamárová 7. miesto, Anna Hrušková 13. miesto, Barbora Melichová 19. miesto, všetky z detvianskeho klubu.

Pretekárkam patrí srdečné blahoželanie za vzornú reprezentáciu klubu a Základnej škole Obrancov mieru a mestu Detva za spoluúčasť pri organizácii tohto športového sviatku.

Text a foto: Gabriela Novosadová