Kolektív Základnej školy Obrancov mieru v Detve s radosťou oznamuje, že ich projekt Svet plný zábavy a hier – multifunkčné ihrisko, bol v programe „Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco, zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne.

„Náš projekt, zameraný na úpravu ihriska za budovou I. stupňa smerom ku gymnastickej telocvični, postúpil do ďalšieho kola. Chceli by sme vás preto poprosiť, aby ste za náš projekt zahlasovali,“ uviedla Jaroslava Lapinová zo Základnej školy Obrancov mieru v Detve.

Podľa Lapinovej, predkladateľky projektu za Základnú školu Obrancov mieru, zrealizovaním multifunkčného ihriska deti dostanú ďalší vhodný priestor na šport.

Každý zákazník, ktorý od 8. marca do 4. apríla 2017 nakúpi v ktoromkoľvek obchode danej spoločnosti, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón môže vhodiť do hlasovacieho boxu A, B alebo C, podľa toho, ktorý projekt chce podporiť.

Základná škola Obrancov mieru je jednou z inštitúcií, ktoré sa v Detve prihlásili do tejto súťaže.

Text: Jaroslava Lapinová

Foto: Základná škola Obrancov mieru v Detve