Mestské zastupiteľstvo v Detve zobralo na vedomie informáciu o časovom a finančnom pláne prípravy a realizácie výstavby inžinierskych sietí pre potreby Priemyselného parku Detva – Trstená. Už v roku 2019 by mal v Detve vyrásť nový závod belgickej spoločnosti Punch.

Ako uviedla hovorkyňa Mestského úradu v Detve Zuzana Juhaniaková, v januári 2018 sa očakáva vydanie územného rozhodnutia. Od januára do marca je plánované stavebné konanie a následne vydanie stavebného povolenia. „Od apríla do júna bude v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní prebiehať výber zhotoviteľa stavby,“ uviedla. Od júna do novembra je potom naplánovaná realizácia výstavby prístupovej komunikácie, vrátane verejného osvetlenia, chodníka a dažďovej kanalizácie, prípojky elektrickej energie, plynovodu a splaškovej kanalizácie.

Závod na výrobu komponentov pre automobilový priemysel má vyrásť na ploche asi desiatich hektárov v priemyselnom parku na okraji mesta v časti Trstená. V novembri poslanci nakoniec schválili pre tento účel odpredaj mestských pozemkov za viac ako 1,06 milióna eur. Investor však musí podľa zmluvy postaviť asi kilometrovú prístupovú cestu, vrátane príslušnej infraštruktúry.

Investor by mal začať s výrobou do konca roku 2019, pričom by mal zamestnať 352 ľudí. V závode má navyše vzniknúť ešte ďalších vyše 200 pracovných miest, a to príchodom ďalšej spoločnosti, ktorá si má od firmy Punch časť výrobného závodu prenajať.

Súčasťou investície má byť aj priemyselný vývoj nových produktov a výrobných nástrojov, kde nájde uplatnenie 30 konštruktérov s vysokoškolským technickým vzdelaním. Zámerom investora je v budúcnosti spolupracovať aj so školami na projektoch duálneho vzdelávania a praxe a na svojich výskumno-vývojových aktivitách aj so slovenskými vysokými školami a vedeckými inštitúciami.

Text: TASR