Na dodávke tepla sú závislé približne 2/3 občanov Detvy. Na rekonštrukciu teplovodov prispievajú výhradne len títo obyvatelia a to v cene tepla. Rovnako by to bolo aj v prípade, že by tieto teplovody vlastnilo len mesto. Avšak s tým rozdielom, že mesto nepotrebuje zarábať na svojich vlastných občanoch a nepotrebuje vytvárať zisk tak ako súkromná spoločnosť čo by malo priaznivý vplyv na cenu tepla a občania by platili len oprávnené náklady. Rovnako by po ich splatení teplovody patrili občanom a teda boli by v majetku mesta a nie v rukách súkromnej osoby.

Ešte v roku 2009 poslanci predali resp. takto darovali teplovody do súkromných rúk a to za škandalóznu kúpnu cenu 1165 eur! Niektorí z týchto poslancov sedia v poslaneckých kreslách aj dnes a na poslednom zastupiteľstve sa žiaľ zachovali rovnako, keď mali možnosť napraviť túto svoju chybu.

Aj keď v normálnej krajine či meste je nemysliteľné, aby poslanci doslova darovali tak strategickú vec ako je tepelné hospodárstvo mesta do rúk súkromnej osoby, poslanci v Detve to urobili. Vtedy sa to ešte snažili obhajovať tým, že do konca roka 2012 ich táto súkromná spoločnosť zrekonštruuje bez spolufinancovania mesta. Dodnes nie sú teplovody zrekonštruované a to čo sa zrekonštruovalo v konečnom dôsledku aj tak zaplatili obyvatelia v cene tepla.

Celá táto zvrátenosť spočíva v tom, že obyvatelia v cene tepla splácajú majetok súkromnej osobe. Majetok, ktorý splatia bude mať obrovskú hodnotu. Pre predstavu, bavíme sa o sume viac ako 3 milióny eur. Je teda normálne, aby súkromná firma kúpila teplovody za tisíc eur a dostala sa tak k niekoľko miliónovému majetku na úkor občanov? Veď ak si to občania splácajú v cene tepla má to ostať im v správe mesta, ktoré je pre nich zároveň väčším garantom ako súkromná spoločnosť.

Čo myslíte ako sa asi bude správať tento súkromník, keď už bude mať úplnú istotu, že má teplovody len vo svojich rukách? čo ho má potom prinútiť k rekonštrukcii keď už v roku 2012 mali byť tieto teplovody na komplet zrekonštruované aj skolaudované? Do dnešného dňa tomu tak nieje! Akú dôveru majú mať občania voči tejto firme, keď len nedávno ich obrala o peniaze neoprávneným doúčtovaním za teplo? Keď táto firma už teraz nerešpektuje spoločenskú zmluvu? Keď jedinou snahou tejto firmy je neustále zvyšovať cenu tepla?

Nakoľko spoločnosť Bytes s.r.o porušila kúpnu zmluvu mesto Detva je oprávnené odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a vrátiť tak teplovody späť do majetku mesta. Poslanci však na poslednom zastupiteľstve, ktoré sa konalo dňa 24. novembra 2016 sklamali občanov a odmietli hlasovať za toto vrátenie teplovodov. Prijali uznesenie na základe, ktorého ostávajú teplovody naďalej v rukách súkromníka.

Do konca roka sa ešte koná jedno plánované mestské zastupiteľstvo a to 15. decembra. Je to posledné mestské zastupiteľstvo v tomto roku a teda je to zároveň aj posledná možnosť zvrátiť daný stav a vrátiť teplovody späť do majetku mesta. Ak toto svoje rozhodnutie poslanci nezmenia do 31.12.2016 je to už nezvratné a súkromná spoločnosť zostane vlastníkom týchto tepelných rozvodov a zariadení už nastálo. Mesto Detva tak už nebude mať žiadnu ďalšiu šancu domáhať sa ich vrátenia nakoľko od 01.01.2017 sa právo mesta Detva oslabuje premlčaním.

V roku 2015 štát sprísnil zákon o energetike, kde už nie je možné odpojiť sa od centrálneho dodávateľa tepla bez jeho súhlasu. Stali sme sa tak otrokmi v rukách energetickej lobby. Pýtame sa preto poslancov v Detve, kto má chrániť občanov a kto môže byť pre občanov väčším garantom ako mesto? Kde sú teraz vaše priority páni poslanci?

Text: Petičný výbor – Ivan Kollárik, Igor Otepka, Ľubomír Paučo, Ján Juriga, Ján Šiandor