Mesto Detva a Kultúrne centrum A. Sládkoviča pozývajú dôchodcov z Detvy na kultúrno – spoločenské stretnutie Z úcty k vám, ktoré pripravili na štvrtkové popoludnie 23. októbra 2014.

Podujatie sa začne o 14.30 hod. v dome kultúry Andreja Sládkoviča v Detve. Kultúrny program vytvorí Spevokol Senior a Tanečná skupina Radosť pri KD č. 3. a pozvaný hosť legenda slovenskej populárnej hudby Oľga Szabová. Podujatie pre seniorov usporiadali pri príležitosti mesiaca október, ktorý je mesiacom úcty k starším.

Dovoz dôchodcov z hornej časti Detvy bude zabezpečený autobusom, s odchodom od Denného centra, Partizánska ul. 62 oproti kostolu o 14.15 hod. a naspäť po ukončení programu.

mendocino