Klub dôchodcov č. II v utorok 26. septembra 2017 pozval svojich jubilantov na oslavu do konferenčnej sály Domu kultúry A. Sládkoviča v Detve. Ako uviedol predseda klubu Štefan Závodný, na oslavné posedenie pozvali seniorov, ktorí tento rok slávia svoje pekné jubileum 70, 75, 80, 85 alebo aj 90 rokov.

Po tom, ako im predseda klubu poprial veľa šťastia a zdravia, s blahoprianím od stola povstal primátor mesta Ján Šufliarský. Vinšoval im ďalšie požehnané roky a okrem iného dôrazne ďakoval za to všetko, čo pre Detvu urobili nielen počas svojich pracovných rokov ale aj stále robia, už na dôchodku.

 

K blahoželaniam sa pridali aj riaditeľ Domova dôchodcov Detva Štefan Kamenský a riaditeľ Kultúrneho centra A. Sládkoviča Jozef Kulišiak.

O kultúrny program počas slávnostného posedenia sa postaral Detský folklórny súbor Slniečko, ktorý pracuje pod Kultúrnym centrom A. Sládkoviča s vedúcou Emíliou Zorvanovou.

Do spevu vyhrával Jozef Uhrin. Každej dáme i pánovi zahral ich obľúbenú pieseň na želanie.

Poďakovanie za pripravenie milej oslavy treba adresovať výboru klubu. Ten tvoria dámy Anna Náhliková, Emília Bohušová, Eva Kováčiková, Emília Kamenská, Irenka Schrónerová, Anastázia Králiková, Mária Poboriová, Hilda Pavlovová, Eva Volfová.

Štefan Závodný na záver poprial jubilantom klubu aby sa mali dobre, aby sa držali, dlho šťastne žili a aby prekročili métu aspoň 105 rokov.

 

Text a foto: Zuzana Juhaniaková