Klub slovenských turistov v Detve a Materská škola v Kriváni zorganizovali 1. mája 2017 tradičný prvomájový výstup na Javor. Tento výstup bol výnimočný v tom, že to bol 40. ročník a zúčastnilo sa ho okolo 60 turistov.

Zraz bol na železničnej stanici v Detve a na železničnej stanici v Kriváni.Vlakom sa presunuli do Podkriváňa. Niektorí sa odviezli autami priamo do Podkriváňa. Trasa viedla po modrej značke na Javor. Cestou sa kochali krásnou rozkvitnutou prírodou.Niektorí si nazbierali kvietky prvosienky jarnej na čaj, iní sa tešili z rozkvitnutých čerešní.Na Javori si opiekli špekačky a šikovné dievčence ozdobili májku farebnými stužkami a švárni mládenci ho postavili k turistickému rozchodníku. Každý účastník dostal účastnícky list. Po opekačke sa turisti rozdelili do skupín. Jedna sa vrátila späť do Podkriváňa, druhá zišla Pilianskou dolinou na vláčik a tá tretia sa vybrala do Divína na vlak do Mýtnej.

Počasie turistom prialo, slniečko ich sprevádzalo po celej trase. Po chladných a daždivých dňoch si užili teplé slnečné lúče. Zdravo unavení a spokojní sa vrátili domov.
Turistike zdar!


Podujatie bolo spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.
Text: Mária Čabanová
Foto: Juraj Kalamár