Rok 2015 je pre FS Podpoľanec vzácnejší, nakoľko oslavuje 40. výročie svojho vzniku.

Vedenie súboru zobralo tento fakt vážne a už od septembra sa začalo v súbore tvrdo pracovať na tanečnej, speváckej a hudobnej zložke. Podpoľanec počas sezóny postupne na rôznych festivaloch poodhalí svoje nové choreografie, na ktorých pracoval a naďalej pracuje umelecký vedúci Bc. Roman Malatinec a externý choreograf Mgr.art Ján Michálik, tiež odchovanec FS Podpoľanec a aktuálny vedúci súboru Živel v Bratislave. Taktiež sa predstaví ženská spevácka zložka, ktorá pod taktovkou Zuzany Cerovskej predstaví novinky vo svojom repertoári.

Tohto roku sa medzi ostrieľaných muzikantov ľudovej hudby pod vedením MDDr. Dominika Václava a Tomáša Šufliarského prizvala aj mladá kapela pod vedením Eda Melicherčíka. Mladšiu kapelu si zobral pod svoju osvedčenú učiteľskú ruku Slavomír Melicherčík a staršiu hudbu cibrí pre potreby nového programu vynikajúci muzikant a pedagóg Milan Hrončiak ml. a člen ľudovej hudby Hriňovská muzika.

Vo folklórnej sezóne môžete FS Podpoľanec uvidieť:

Máj
17.5. Súťaž predníkov o cenu Rinalda Oláha – Zvolenská Slatina
30.5. Guľašmajster Stožok + váľanie májov v Detve
31.5. 5. ročník Tonkovičové slávnosti – Obec Podkonice

Jún
6.6. Obec Bacúrov
13.6. Obec Rátka – Stretnutie Slovákov
27.6. 53. ročník Festival kultúry a športu – Medzilaborce
28.6. 43. ročník Spišských folklórnych slávnosti -Spišská Nová Ves

Júl
4.7.-5.7 61. ročník Folklórny festival Východná
10.-12.7. 50. ročník FSP Detva
17.7. KC Detva – spoločné vystúpenie v rámci výročia súboru: Podpoľanec + Raslavičan
19.7. 17. ročník Celoslovenskej prehliadky fujerášov – Korytárky

August
1.8. 20. ročník folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou – Liptovská Teplička
2. 8. 25. ročník Folklórny Festival Koliesko – Kokava nad Rimavicou
9.8. 12. ročník folklórny festival Očovská hruda – Očová
10.8. -14.8. Zájazd do zahraničia; Srbsko – prezentácia Podpoľania vo Vojvodine
30.8. 5. ročník Jasenické nôtenie – Obec Jasenica

November
20.-21.11. Slávnostný galaprogram pri príležitosti výročie folklórneho súboru Podpoľanec – Športová hala v Detve

Výročie súboru sa bude konať za podpory mesta Detva v športovej hale. Počas dvoch dní sa v piatok 20.11. súbor predstaví širokej verejnosti a v sobotu z časti verejnosti, ale hlavne pozvaným hosťom a sponzorom. Po ukončení programu bude nasledovať recepcia a zábava len pre pozvaných. Počas týchto dní sa bude predávať dlho očakávané CD FS Podpoľanec, ktoré sa bude nahrávať na jeseň 2015.
Samozrejme, že takáto veľká akcia sa dá zabezpečiť len za finančnej alebo materiálnej podpory a preto budeme radi za každú pomoc od firiem, inštitúcií, podnikateľov, sponzorov, atď. Už teraz patrí veľká vďaka našim partnerom: Mesto Detva, Ministerstvo kultúry SR, BBSK, obec Zvolenská Slatina.

fs podp

PhDr. Jaroslav Černák
Organizačný vedúci FS Podpoľanec