Na stredu 20. 5. 2015 sa obyvatelia Domova dôchodcov v Detve, na Štúrovej ulici veľmi tešili. A to z dôvodu, že mali na pláne celodenný výlet do Banskej Štiavnice. Cieľom ich cesty sa stal neskorobarokový klasicistický kaštieľ Svätý Anton.

Kaštieľ bol postavený ako dvojkrídlová budova. Dostavaním severného a západného krídla v polovici 18. storočia získal podobu honosného šľachtického sídla rodiny Koháryovcov a Coburgovcov. V úvode prehliadky sme prešli po hlavnom schodisku, ktoré je kópiou schodiska viedenského Schőnbrunu.

Na zábradlí sú umiestnené alegorické plastiky Dňa, Noci a Štyroch živlov – ohňa, vody, zeme a vzduchu. Postupne nám boli sprístupnené priestory Hlavného, Rímskeho, Čínskeho a Hudobného salónu.

Sú to klenoty

Nechýbal ani Zlatý salón, ktorý je považovaný za najcennejší. V jednotlivých expozíciách sa nachádza pôvodný interiér plný vzácnych umeleckých predmetov, bohatá výzdoba miestností, originálne tapety, štukové detaily, nástenné a stropné maľby a mozaikové podlahy. Tieto vystavené exponáty sú považované za klenoty nielen v rámci Slovenska, ale aj Európy.

Špeciality kuchyne

Chodby kaštieľa zdobí množstvo obrazov a poľovníckych trofejí. Vrcholom prehliadky sa stala kaplnka Nanebovzatia Panny Márie. Posledná časť expozície je zameraná na poľovníctvo, sokoliarstvo, kynológiu a rybárstvo. Po absolvovaní prehliadky ich už čakali špeciality miestnej kuchyne v neďalekom Penzióne Starý Hostinec.

Vrátili sa plný zážitkov

Účastníci výletu sa vracali domov trochu unavení, ale plní historických a kulinárskych zážitkov. Touto cestou sa v mene všetkých obyvateľov domova dôchodcov chceme poďakovať Lekárni U GALENA spol. s. r. o. a europoslankyni Monike Flašíkovej-Beňovej, že im finančne prispeli na prekrásny výlet.

anton