Vyjadrienie Technických sužieb Detva k videu, ktoré bolo uverejnené na sociálnej sieti.

Na videu je nahraté ako pracovníci TS pri zbere papiera vysýpajú žltý kontajner (plasty) do zberového vozidla spolu s modrým kontajnerom (papier).

Je dôležité poukázať aj na obsah kontajnerov a stav stanovišťa pred príchodom pracovníkov. Na stanovišti okolo kontajnerov boli kopy papiera porozhadzované na zemi, ktoré pracovníci nahádzali do PRÁZDNEHO žltého kontajnera (plasty), aby nemuseli kopy papiera ručne prenášať do zberného vozidla. Takto naložili žltý kontajner papierom dvakrát. To ale na videu nie je. 

Separovaný odpad sa vozí na zberný dvor TS, kde sa ďalej spracováva, triedi a lisuje do balíkov, ktoré si odváža spoločnosť OZV. Nevozí sa na skládku komunálneho odpadu.

Niektoré komentáre, ktoré boli zverejnené pri videu považujeme za znevažovanie a pohŕdanie práce zamestnancov TS, ktorí si poctivo vykonávajú svoju prácu častokrát v ťažkých podmienkach. 

Žiadame občanov, aby svoje sťažnosti alebo pripomienky adresovali priamo na TS a neriešili to na sociálnych sieťach takýmto spôsobom, kde sa aj tak nič nevyrieši. 

Ďakujeme občanom, ktorí sa snažia svedomite separovať a nevytvárajú neporiadok okolo kontajnerov.

Text: Technické služby Detva