„Svet Farieb,“ tak sa volá výstava, ktorú môžu záujemci obdivovať v Kultúrnom centre A. Sládkoviča v Detve počas celého mesiaca marec 2015. Olejomaľby, ktoré svojou harmóniou hladia dušu sú dielom Jolky Vajovej-Fašangovej sú vystavené v kongresovej sále.

Autorka sa narodila v Detve, žije a tvorí vo Vígľaši pod zámkom. Po ukončení Strednej zdravotnej školy vo Zvolene pracovala na stomatologickom oddelení, neskôr v Dome dôchodcov. Externe navštevovala Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici, ktorú úspešne dokončila. V súčasnosti je študentkou IV. ročníka Univerzity tretieho veku v Banskej Bystrici – odbor kresba a maľba.

Svoje výtvarné cítenie začala intenzívnejšie zúročovať až neskôr v zrelom veku, pretože v mladosti jej čas nepatril  tvorbe, ale predovšetkým rodine a zamestnaniu. Jej citovou doménou je príroda, v ktorej nachádza svoju najväčšiu výtvarnú inšpiráciu : kvety, lúky, lesy, polia. Orientuje sa hlavne na olejomaľbu a tiež na abstraktné poňatie výtvarného umenia. Absolvovala niekoľko plenérov pod vedením významných akademických maliarov. Svoje obrazy vystavovala na autorských i kolektívnych výstavách doma i za hranicami Slovenskej republiky.

Svoj voľný čas využíva na maľovanie obrazov na plátno, sololit a v poslednom období sa venuje maľbe na tričká, šály a šatky. Jej snahou je aby ženy a dievčatá svojim odevom pôsobili originálne aj vo všedný deň.

svet farieb

Text: Emília Sekerešová

foto: Zuzana Juhaniaková