Centrum voľného času Trend v Detve v spolupráci s Mestským volejbalovým klubom v Detve zorganizovali dňa 1. februára 2017 v Mestskej športovej hale v Detve podujatie s názvom ,,Doprajme deťom aktívny pohyb“.

Cieľom podujatia bola myšlienka, ako plnohodnotne vyplniť deťom voľný čas a priviesť ich k pohybovej aktivite prostredníctvom športovej hry ako je napríklad volejbal. Volejbal je kolektívny šport, ktorý učí deti k zodpovednosti, trpezlivosti, vytrvalosti, nehovoriac o tom, že formuje ich vôľové a charakterové vlastnosti, učí ich žiť v kolektíve rovesníkov.

Preto sa organizátori rozhodli na toto podujatie pozvať žiakov všetkých základných škôl okresu Detva v sprievode ich učiteľov a ukážkami im priblížiť, ako to v takej volejbalovej rodine vypadá. Ukážky boli zamerané na rozcvičenie a zahriatie organizmu pred záťažou, hernými činnosťami jednotlivca až po samotnú ukážku volejbalového zápasu. Zdalo sa, že všetci žiaci v hľadisku so záujmom sledovali čo ich kamaráti predvádzajú na palubovke a za ich snahu ich často ocenili hlasným potleskom.

Podujatia sa zúčastnilo šesť Základných škôl okresu Detva: Základná škola s materskou školou A. Vagača Detva, Základná škola Obrancov mieru Detva, Základná škola J.J.Thurzu Detva, Základná škola Školská Hriňová, Základná škola Krivec Hriňová, Základná škola Vígšaš v počte 130 žiakov, za čo sa organizátori chcú veľmi pekne poďakovať vedeniu už spomínaných škôl, za ochotu a spoluprácu pri realizácii tak vydarenej akcii.

V neposlednom rade patrí poďakovanie aj moderátorovi podujatia Júliusovi Ciglanovi, ktorý prijal  pozvanie a ako bývalý hráč všetky ukážky odborne okomentoval a tak priblížil všetkým deťom, o čo na palubovke ide. A samozrejme vďaka patrí trénerom, ktorí podujatie pripravili a to Františkovi Schmidtovi, Zdenke Melicherovej, Yvete Unterfrancovej a tiež prezidentovi klubu Mestského volejbalového klubu Detva Petrovi Jamnickému.

Text a foto: Yveta Unterfrancová