Dňa 8.4.2019 15.  sa v Banskej Bystrici na Základnej škole Spojová konalo Školské krajské kolo  gymnastickom štvorboji. Na toto podujatie postúpili aj dievčatá zo Základnej školy, Obrancov mieru, Detva a to v kategórii A , B a  C.

Gymnastický štvorboj pozostáva so štyroch disciplín :   preskok, hrazda, lavička a prostné. Dievčatá potvrdili svoje kvality a do svojej  školy doniesli víťazstvá ho všetkých kategóriách, čo pre ne a ZŠ Obrancov mieru znamená  postup na “ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA“ .

O víťazstvo a postup na MS sa zaslúžili tieto dievčatá:

V kategórii A :  Nela Ostrihoňová, Nela Koklesová,  Lili Kormaňáková, Lucia Piliarová, Lilly

                          Murínová.

V kategórii B : Lucia Dobrocká, Laura Kopčíková, Simona Kukuliaková, Liana Luptáková,  

                         Emma Ridzoňová

V kategórii C : Anna-Mária Hrušková, Veronika Ľuptáková, Natália Lepiešová, Margaréta

                        Gondová, Alexandra Petrášová

Dievčatám prajeme čo najlepšie umiestnenie na MAJSTROVSTVÁCH  SLOVENSKA

Text a foto: Hana Hanusková