Milí občania,

čas rýchlo uteká a my tu opäť máme posledný mesiac tohto kalendárneho roka.

Máme za sebou rok, počas ktorého sme zrealizovali alebo začali realizovať viacero rozvojových projektov, ktoré zvýšili spokojnosť a kvalitu života v našom meste. Ďakujem vám za spoluprácu pri ich uskutočnení a verím, že sa nám spoločne bude dariť realizovať aj ďalšie rozvojové zámery.

Opäť je tu krásny čas Vianoc a ja vám úprimne želám, aby ste si každý moment týchto najkrajších sviatkov užili v pokoji. Ich čaro nech v nás zapáli túžbu podeliť sa a obdarovať druhých. Najcennejší dar, ktorý môžeme ľuďom venovať, je náš čas a priateľská blízkosť, láska a porozumenie.

Prajem vám pokojné a požehnané Vianoce plné radosti a pohody.

Svetlo vianočnej hviezdy nech vám svieti aj na cestu do šťastného a úspešného nového roka.

V roku 2020 vám prajem predovšetkým veľa zdravia, spokojnosti, osobných i pracovných úspechov a Božieho požehnania.

Ján Šufliarský
primátor mesta Detva