Veliteľom Dobrovoľného hasičského zboru mesta Detva je od 24. septembra 2015 Ján Uhrin.

Jeho menovanie hlasovaním potvrdilo septembrové mestské zastupiteľstvo. Ján Uhrin, občan mesta Detva prijal menovanie na základe splnených podmienok odbornej spôsobilosti a osobných predpokladov pre výkon tejto funkcie.

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Detva a jeho zriaďovaciu listinu schválilo mestské zastupiteľstvo ešte v júli 2015. Dobrovoľný hasičský zbor mesta Detva má byť výpomocou pri zásahoch detvianskeho Hasičského a záchranného zboru MV SR, v prípade potreby aj mimo Detvy. V zbore dobrovoľníkov spoluprácu potvrdilo 12 ľudí, z toho tri sú ženy. Zbor a jeho vybavenie sa v súčasnosti formuje. V Detve pôsobia tri spolupracujúce útvary a to štátny Hasičský a záchranný zbor, občianske združenie Dobrovoľného hasičského zboru Detva a najnovšie Dobrovoľný hasičský zbor mesta Detva.

Samospráva zriadením Dobrovoľného hasičského zboru mesta Detva napĺňa zákonné zabezpečenie v prípadoch požiarov a pri vykonávaní záchranných prác, pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Mesto Detva má prísľub Ministerstva vnútra, že pre účely Dobrovoľného hasičského zboru dostane od ministerstva hasičské auto. Prevzatie hasičského auta je očakávané v blízkych týždňoch a verejné odovzdanie by malo byť na námestí pred Domom kultúry A. Sládkoviča.

V prípade, že je potrebný zásah hasičov, je pre občanov najjednoduchšie telefonovať na tiesňové číslo 112. Samozrejme, pôvodné národné čísla tiesňového volania 150, 155 a 158 zostávajú naďalej v platnosti. Pri tiesňovom hovore je potrebné vecne odpovedať na otázku čo sa stalo, čo najpresnejšie uviesť miesto udalosti, počet postihnutých osôb prípadne ich vek, a vlastné telefónne číslo pre prípad, že záchranné zložky budú potrebovať zatelefonovať naspäť.

uh

foto zľava: požiarny technik a preventivár mesta Detva Mikuláš Klimo, veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru mesta Detva Ján Uhrin, vedúca Organizačného oddelenia Mestského úradu Eva Budáčová.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková