Som rád, že práve na našom krásnom Podpoľaní môžeme uvítať 4. ročník medzinárodného fujarového festivalu, uviedol v piatok 19. augusta na Vígľašskom zámku primátor Detvy Ján Šufliarský.

Festival Duša fujary 2016 usporiadalo rovnomenné občianske združenie pod vedením Dušana Holíka z Očovej vo víkendové dni od 19. do 21. augusta. Záštitu nad podujatím prevzal primátor Detvy, ktorý v príhovore na otvorenie festivalu tentokrát v domácom kraji podčiarkol, že za rodisko fujary sa považuje práve Podpoľanie.

Fujarový jarmok na nádvorí Vígľašského zámku začal už v piatok v dopoludňajších hodinách a pokračoval celý deň. Na podvečernom slnkom vyhriatom kamennom nádvorí festival otvorili domáci i zahraniční fujaráši slovenskou hymnou. Nasledovala veselá zámocká paráda, program tanečníkov i hudobníkov rôznych vekových kategórií. Rezko začali Podpolianski vrchári, a to až tak, že sa na pódiu medzi krojovanými strhla i bitka. Na šťastie, bitka bola len hraná, bola súčasť obľúbených rozkazovačiek.

Na pódiu vystúpili dospelí sólisti z Francúzska, Rakúska, Srbska, folklórne skupiny ale i detskí účinkujúci z rôznych slovenských oblastí. Nádvorím zazneli i gajdy či píšťalky. Bol to i zámer organizátorov, dať priestor tak amatérskym hráčom ako i zahraničným fujaristom.

Ako za organizátorov uviedla Lýdia Milanová, s festivalom boli spokojní a myšlienka sa im opäť potvrdila ako správna. 

Vďaka festivalu sa láska k fujarovému hudobnému umeniu šíri i v zahraničí. Bernhard Mikuskovics z Rakúska bol na Podpoľaní prvýkrát a hoci je známy svojím umením, pani Lýdiu Milanovú opäť milo prekvapil. Potešilo ju i jeho prirovnanie, že fujara je ako žena, ona si vyberá muža. Nie on našiel fujaru, ale ona si našla jeho, vyznal sa rakúsky hudobník. Nadšený bol podľa slov sprevádzajúcej organizátorky aj detvianskou výšivkou zhotovenou krivou ihlou a chuťou bryndze.

Svoju peknú podporu medzinárodnému festivalu aj pre tento rok zachoval Radim Zenkl zo Spojených štátov amerických a organizátori sa tešia na spoluprácu s ním aj do budúcna.

Do štvrtého ročníka festivalu organizátori prvýkrát zaradili aj tanečné vystúpenia, počas troch dní vystúpili okrem Folklórneho súboru Podpolianskych vrchárov aj Hajov a Detský folklórny súbor Hajovček zo Strečna a Ďatelinka s Jánošíkom.

Festival pokračoval v sobotu a v nedeľu už v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve. Fujaru, kráľovnú pastierskych píšťal, si pozrela aj kubánska veľvyslankyňa na Slovensku Loipa Sánchez Lorenzo, ktorú na festivale sprevádzal primátor Ján Šufliarský.

Záujem o fujaru rastie i v zahraničí. V roku 2005 fujaru vyhlásili za Majstrovské dielo ústneho a nehmotného kultúrneho dedičstva.

V novembri toho roku Mária Krasnohorská, vtedajšia veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Paríži, prevzala z rúk generálneho riaditeľa UNESCO potvrdenie o zápise fujary na Zoznam diel nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková