Zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2021/2022 sa v Detve konal v dňoch 13. a 14. apríla 2021. Keďže bol aj tento rok poznačený pandémiou COVID-19, rodičia si mohli zapísať deti formou elektronickej prihlášky alebo prišiel rodič sám individuálne zapísať dieťa do školy. Celkovo sa na všetkých detvianskych školách zapísalo 162 budúcich prvákov. Oproti minulému roku sa nám od septembra zvýši počet prváčikov o 7.

Počty prvákov v jednotlivých školách:

Základná škola Kukučínova 480/6 Detva – 46 prvákov.

Základná škola s materskou školou A. Vagača Štúrova 12 Detva – 22 prvákov.

Základná škola Obrancov mieru 884/23 Detva – 46 prvákov.

Základná škola J. J. Thurzu A. Bernoláka 20 Detva – 48 prvákov.

Ilustračné foto: Klimkin, Pixabay