„Roky vašej usilovnej práce oťaželi na strome života ako dozreté ovocie,“ prihovoril sa 15. novembra 2016 primátor Ján Šufliarský jubilantom, ktorí do obradnej siene mesta Detva prišli osláviť 75. výročie narodenia.

Pozvanie na spoločnú slávnosť prijali oslávenci: Amália Mesárošová, Viola Šarvajcová, Mária Vabecová, Ivan Hraško, Augustína Salvová, Alžbeta Rakúsová, Anna Antolíková, Anna Veselá,  Anna Môťovská, Mikuláš Golian, Milan Fabo, Jozef Rusnák, Peter Ostrihoň, Marta Čajkovská, Jozef Hulina, Mária Francistyová, Štefan Vreštiak, Peter Fekiač, Ján Brachna, Oľga Blaženiaková, Eva Sinaiová, Jolana Luptáková a Ján Pivoluska.

Milú občiansku slávnosť usporiadal Zbor pre občianske záležitosti Človek človeku pri Mestskom zastupiteľstve v Detve. Na slávnosti sa zišli jubilanti, ktorí sa v druhom polroku 2016 dožili pekných 75-tich rokov života.

„Tí, ktorým ste venovali svoj život a prácu, vám dnes ďakujú za krásne chvíle detstva i dospievania, za láskavé slová a múdre rady, za obetavosť, pri ktorej ste nepoznali únavu,“ pokračoval primátor mesta Ján Šufliarský.

Primátor v mene mesta aj v mene svojom poblahoželal a potriasol rukou každému jubilantovi. Zbor pre občianske záležitosti pre nich pripravil malý darček a usporiadal program.

Seniorom zaspievali i zatancovali deti z Detského folklórneho súboru Ratolesť, ktoré vystriedali vo viacerých vstupoch speváčka Anka Hudecová a heligónkár Jožko Uhrín.

Oslávenci sa zapísali na spoločnú stranu do pamätnej knihy, nasledovalo pózovanie pre pamätnú fotografiu a konečne prípitok s malým pohostením v zasadacej miestnosti. Veselý spev a heligónku bolo v toto novembrové popoludnie počuť aj na chodbách Mestského úradu. Čo by to bola za oslava, keby si oslávenci nemohli rozkázať tú svoju…

Text a foto: Zuzana Juhaniaková