V piatok 16. októbra 2015 popoludní sa z priestorov obradnej siene Mestského úradu v Detve ozýval džavot maličkých detí, s ktorými sa ich rodičia zúčastnili na slávnosti uvítania detí do života.

2

Túto milú slávnosť, na ktorú sú pozývaní rodičia s ich novonarodenými deťmi, pripravil Zbor pre občianske záležitosti Človek človeku pri Mestskom zastupiteľstve v Detve. Pozvaní boli rodičia so svojimi deťmi, ktoré sa narodili v období od februára 2015 do konca augusta 2015. Do života boli uvítané tieto deti: Alina Balážová, Martin Vrťo, Linda Svoreňová, Nina Varechová, Kristína Ostrihoňová, Ondrej Adamec, Jakub Vrťo, Lukáš Blaško, Martin Košút, Nina Luptáková, Michal Mrocek, Jakub Kováč, Samuel Vanka, Jozef Melich, Sandra Dulíková, Hana Zaušková, Viktória Sujová, Nela Gombalová, Dominika Ivaničová, Gabriela Kováčová, Jana Luptáková, Leo Lakota, Richard Ľupták, Zdenko Soldán, Matej Lupták.

3 4

Primátor mesta Ján Šufliarský v slávnostnom príhovore zablahoželal rodičom k narodeniu ich detí, poprial im veľa radosti, šťastia a spokojnosti pri ich výchove.

5 6

Slávnosť obohatili pekným kultúrnym programom aj škôlkari z Materskej školy na ul. Obrancov mieru pod vedením pani učiteľky Anny Hudecovej. Na záver sa rodičia podpísali do pamätnej knihy ZPOZ a prevzali od pána primátora kvetinu a darček.

„Rodičom želáme v ich veľkom, krásnom, ale aj zodpovednom poslaní veľa trpezlivosti, síl a optimizmu a našim najmladším občiankom šťastné a radostné detstvo.“

1

Text: Anna Kucejová
Foto: Zuzana Juhaniaková