V piatok 4. novembra 2016 popoludní sa detvianska obradná sieň na Mestskom úrade aj napriek zamračenému počasiu, ktoré vládlo vonku, naplnila úsmevmi a džavotom detí, ktoré sa spolu so svojimi rodičmi na pozvanie Mestského úradu, zúčastnili na spoločnom uvítaní detí do života.

Uvítanie 27 detí bolo rozdelené do dvoch po sebe idúcich občianskych slávností. Milú spoločnú chvíľu tak zažili rodičia a tieto deti:

Šimon Rapčan, Sofia Melichová, Dana Oláhová, Tia Sujová, Peter Tabaček, Eliška Čelková, Radko Výboch, Marek Fašanga, Matej Nôta, Ján Petrinec, Ján Václavik,  Jakub Babic, Marko Strnádik, Liliana Ligenzová, Martin Ostrihoň, Tomáš Vrbiniak, Kristián Dymík, Oliver Nosáľ, Alžbeta Matúšková, Ema Budinská, Alica Krupčiaková, Maximilián Melich, Radovan Purdek, Ela Kováčiková, Ela Kulišiaková, Nela Ungvarská, Táňa Melichová.

Pamätná fotografia prvej skupiny rodičov a detí.

Druhá skupina detí s ich rodičmi na spoločnej pamätnej fotografii.

Obidve slávnosti viedol primátor mesta Ján Šufliarský, ktorý vo svojom príhovore k rodičom, okrem iného uviedol: „Dobrou výchovou a starostlivosťou o ich telesné a duševné zdravie, osobným príkladom, položíte pevné základy ich charakteru a tým im dáte najväčšie a najcennejšie veno do života.“

Obidve slávnosti uvítania detí opäť spestrili pekným programom aj deti z Materskej školy na ulici Obrancov mieru pod vedením pani učiteľky Anky Hudecovej.

Po príhovore primátora mesta sa rodičia podpísali do pamätnej knihy Zboru pre občianske záležitosti a prevzali si od neho kvetinu a darček. Vítané detičky za ten čas mohli okúsiť, ako sa leží v ozajstnej drevenej vyrezávanej kolíske.

„Rodičom želáme pri výchove svojich detí veľa trpezlivosti, síl a optimizmu a našim najmladším občiankom šťastné a radostné detstvo.“

Text: Anna Kucejová
Foto: Zuzana Juhaniaková