Piatok 29. septembra 2017 začínali deti v Materskej škole na ulici Obrancov mieru zaujímavou akciou S Makulienkou bezpečne na cestách.

Materská škola pripravila zábavno-poučné dopoludnie o dopravnej výchove, kde si deti overovali vedomosti a schopnosti v uplatňovaní pravidiel cestnej premávky a bezpečnosti cestnej premávky.

Úvodného slova sa zhostil moderátor Jožo Pročko, ktorý sa postaral o zábavu tejto milej akcie. Program pokračoval tanečno-dopravným vystúpením predškolákov z tunajšej materskej školy. Následne sa už na dopravnom ihrisku začali realizovať deti zo všetkých materských škôl v Detve, ale aj z Dúbrav a Kriváňa. Zostavené boli zo šesťčlenných tímov, ktoré na siedmych stanovištiach čakali študenti  gymnázia z Detvy.

Škôlkari mali oblečené reflexné vesty, v ktorých prechádzali rôznymi stanovišťami. Vyskúšali si svoje zručnosti a vedomosti z dopravnej výchovy, jazdili na odrážadlách i kolobežkách, a taktiež si skúsili jazdu cez križovatku.

Po splnení jednotlivých disciplín si odniesli malé spomienkové darčeky, ktoré im odovzdala vedúca oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Margita Gajdošová. Súťažiacich zabávala Makulienka a hrala im veselá hudba s dopravnými piesňami v podaní Dj Active. Pre všetkých bolo pripravené  malé občerstvie.

Veľké poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, Jožovi Pročkovi, za aktívnu realizáciu tejto dopravnej akcie učiteľkám materskej školy a sponzorom.

Projekt bol spolufinancovaný z rozpočtu mesta Detva.

Text a foto: Michaela Jedličková