Mesiac október, mesiac tolerancie, úcty k starším si každoročne pripomínajú aj tým, že deti v Materskej škole na ulici Obrancov mieru si pozývajú svojich starých rodičov do materskej školy, aby im prejavili svoju lásku a vďaku za starostlivosť, ktorou ich zahŕňajú.

Vo štvrtok 27. októbra 2016 ich na úvod deti privítali krátkym programom v podobe kytičky uvitej z básní, piesní, tančekov a scénok, nechýbalo ani malé pohostenie. Deti svojim starým rodičom chceli ukázať, čo všetko sa v materskej škole naučili a aké sú šikovné. Pri pohľade na svoje vnúčatá sa v očiach mnohých zaleskli i slzy dojatia.

Po vystúpení sa deti spoločne so svojimi starými rodičmi pustili do tvorenia rôznorodých výtvorov z prírodného materiálu, vytvorili kytičky z lístia a lietadielka. Veľká vďaka patrí všetkým starým rodičom, ktorí sa zúčastnili tohto pekného dňa.

Text: Michaela Jedličková
Foto: Jana Golianová