V utorok 5. septembra 2017 pracovníci mesta Detva osadili tri ďalšie Detvianske vyrezávané kríže na Kalvárii v Detve. Rezbárske diela patrili zosnulému majstrovi Štefanovi Melichovi.

Ako uviedol Peter Gonda poverený správou cintorína, tieto kríže boli niekoľko rokov uložené v Dome smútku. Prípravu betónových pätiek spolu s konzolami zrealizovali ešte koncom augusta 2017.  Na osadení krížov sa podieľali správca cintorína a zamestnanci mesta Jozef Golian a Elena Luptáková.

Ako uvádza Anna Ostrihoňová, v expozícii, ktorú zriadilo mesto Detva v spolupráci s majstrami a ďalšími inštitúciami, vystavené sú diela už nežijúcich majstrov ale i súčasných.

Z nežijúcich legiend detvianskeho umenia možno menovať Jozefa Fekiača – Šumného, Jána Fekiača, Štefana Melicha – Klima, Štefana Stehlíka, Mikuláša Sekereša, Jozefa Krnáča – Stolára, Jozefa Krnáča – Boriaka a neznámych výrobcov.

Zo súčasnej generácie sú to diela Jozefa Krnáča ml., Mikuláša Purdeka, Jána Môťovského, Štefana Melicha, Štefana Ľuptáka a ďalších.

Na pamiatku už nežijúcich svoje diela do expozície venovali aj Jozef Krnáč z Detvy – Krného a Mikuláš Purdek z Detvy.

Text a foto: Peter Gonda, Zuzana Juhaniaková, Elena Luptáková