V piatok 12. júna popoludní sa v obradnej sieni Mestského úradu v Detve konali dve občianske slávnosti uvítania novonarodených detí do života. 

Pozvaní boli rodičia so svojimi deťmi, ktoré sa narodili v období od začiatku roku 2015 do polovice apríla 2015.

2

Primátor mesta v spolupráci so Zborom pre občianske záležitosti, pracovníkmi mestského úradu a rodičmi „do života uvítali tieto deti: Elišku Kemlágovú, Natáliu Peknušiakovú, Šimona Cabana, Lindu Kubincovú, Dorotu Sekerešovú, Alexandru Briedoňovú, Teréziu Chamulovú, Hanu Chlebničanovú, Natáliu Romanovú, Petra Uhrína, Mária Mičudu, Timeu Adamcovú, Martina Vajsa,  Petra Oláha, Michaelu Gašovú, Terezu Obuchovú.

3 4

K rodičom sa prihovoril primátor mesta Ján Šufliarský, ktorý im zablahoželal k narodeniu ich potomkov a okrem iného poprial hlavne veľa zdravia, lásky a zdaru pri ich výchove.

1

V programe vystúpili i deti z Materskej školy na ul. Obrancov mieru, ktoré najmladším občiankom zaspievali a zarecitovali. Na záver sa rodičia podpísali do pamätnej knihy ZPOZ a prevzali od pána primátora kvetinu a darček.

5

Spevom a hudbou k slávnostným momentom prispeli Ria Kráľová a Marcela Drozdíková.

6

Text: Anna Kucejová

Foto: Zuzana Juhaniaková