Zrodil sa život a čo je nádhernejšie a čo je viac,“ toto výstižné motto pravidelne zaznieva v detvianskej obradnej sieni na občianskych slávnostiach uvítania detí do života.

V roku 2016 ono zaznelo po prvýkrát v obradnej sieni Mestského úradu v Detve v piatok 22. apríla popoludní, kedy sa uskutočnili dve slávnosti spoločného uvítania detí do života. Obidve slávnosti, na ktorých sa zúčastnili rodičia so svojimi deťmi, narodenými v období od augusta 2015 do konca januára 2016, pripravil Zbor pre občianske záležitosti Človek-človeku pri Mestskom zastupiteľstve (ZPOZ).

 

Do života uvítali 32 detí a ich mená sú: Peter Valigura, Lilly Ľalíková, Ivan Paulenka, Ján Hupian, Roman Machala, Patrik Babík, Šimon Kmeť, Šarlotta Kmeťová, Lívia Ľuptáková, Jana Sekerešová, Matúš Chebeň, Lucia Žilíková, Marek Marcinek, Matúš Ostrihoň, Viktória Vajsová, Juraj Sloboda, Paula Žiaková, Marek Chlapečka, Tomáš Stehlík, Maxim Gaňa, Elizabeth Gaňová, Lilien Černecká, Damián Gonda, Lujza Lalíková, Šarlota Pančíková, Bianka Natália Maliniaková, Natália Alexová, Maxim Šustek, Adrián Petruš, Ján Murín, Michaela Marcineková, Radovan Ďurica.

Obidve slávnosti viedol primátor mesta Ján Šufliarský, ktorý vo svojom príhovore okrem iného zablahoželal rodičom k narodeniu ich detí a poprial im veľa radosti, šťastia a spokojnosti pri ich výchove.

Slávnosť opäť spestrili pekným kultúrnym programom aj dievčatá z Materskej školy na ul. Obrancov mieru pod vedením pani učiteľky Anky Hudecovej. Na záver sa rodičia podpísali do pamätnej knihy ZPOZ a prevzali od pána primátora kvetinu a darček. Bábätká za ten čas mohli okúsiť, ako sa leží v ozajstnej drevenej vyrezávanej kolíske.

„Rodičom želáme v ich veľkom, krásnom, ale aj zodpovednom poslaní veľa trpezlivosti, síl a optimizmu a našim najmladším občiankom šťastné a radostné detstvo.“

Text: Anna Kucejová
Foto: Zuzana Juhaniaková