7.4.2017 sa uskutočnil na Základnej škole, Ul. obrancov mieru volejbalový turnaj učiteľov. Turnaja sa zúčastnilo 24 účastníkov, z toho 22 hráčov a 2 rozhodcovia. Zastúpenie v turnaji mali základné školy z Detvy, ZŠ Kriváň, obidve ZŠ z Hriňovej.

 
Turnaj otvoril riaditeľ školy Mgr. Ján Gabľas a primátor Mesta Detva Ing. Ján Šufliarsky. Do družstiev boli hráči náhodne vylosovaní a tak sa vytvorili tímy pomiešané z rôznych škôl. Počas celého turnaja vládla skvelá atmosféra. Po skončení zápasov sa vyhodnotilo poradie družstiev, odmenení boli najlepší hráč a hráčka. Spoločné posedenie pokračovalo až do neskorých večerných hodín.

Poďakovanie patrí Mestu Detva za poskytnutie dotácie, z ktorej sa zakúpila sieť a odmeny hráčom. Poďakovanie patrí aj vedeniu základnej školy za poskytnutie priestorov a všetkým sponzorom.


Text a foto: Mgr. Iveta Ciglanová