Primátor poukázal, že poslanci si volia do komisií a dozorných rád aj nevhodných ľudí.

Poslanci napriek tomu, že primátor nesúhlasil odvolali členov Dozornej Rady Bytesu, ktorí boli proti zvýšeniu ceny tepla. Poslanci napriek tomu zvolili nových členov dozornej rady, ktorí už v novom zložení odsúhlasili zvýšenie ceny tepla pre obyvateľov.

Dnes sa poslanci R.Vrťo a J. Pavlov snažia presvedčiť verejnosť, že so zvyšovaním ceny tepla poslanci nemajú nič spoločné. Roman Vrťo doplnil: ,,Nik iný nemá právo rozhodovať záväzne o cene tepla len dve osoby – a to štatutár mesta Detva (primátor Ján Šufliarský) a majiteľ spoločnosti  pán Martin Malatinec,“

Pán Vrťo ale správne poznamenal, že záväzne, pretože poslanci a teda MsZ svojim hlasovaním primátorovi odporúča alebo neodporúča ako má hlasovať. Teda de facto o výške ceny tepla rozhodujú práve poslanci.

Príkladom je aj voľba členov dozornej rady technických služieb, keď poslanci poúčali primátora, že oni volia členov a on to musí rešpektovať hoci tiež ako 100% vlastník technických služieb to musí ešte odsúhlasiť na valnom zhromaždení.

Pritom poslanci okolo R. Vrťa robia všetko preto aby obmedzili v maximálnej miere kompetencie primátora. Dokonca to zašlo až k cenzúre vyjadrení zo strany mesta.

To, že o cene tepla rozhodujú poslanci dokazuje aj videozáznam MsZ, ktoré sa konalo dňa 27.2 2014, na ktorom Ján Šiandor tvrdo kritizoval zvyšovanie ceny tepla pre obyvateľov a spolu so svojimi koaličnými poslancami zabránil zvyšovaniu ceny.

V prvej časti sa prejednávalo financovanie investičných akcií spoločnosti Bytes s.r.o a schválenie zvýšenia ceny tepla pre obyvateľov, ktoré predkladal poslanec MsZ RNDr. Juraj Bódi